1. Datový typ OG - JSScriptParameterList

  Článek: AN0001722Aktualizováno:: 23.10.2018

  Objekt je seznam objektů JSScriptParameter.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nímž je funkce volána.

  Název Popis
  void Add( string name, object value) Metoda přidá do kolekce nový parametr zadaného názvu a hodnoty.
  void Remove(string name) Metoda odstraní z kolekce parametr zadaného názvu.
  int Count Počet položek v kolekci.
  this[int index] Funkce vrátí položku z kolekce podle indexu.
  void Add(JSScriptParameter item) Metoda přidá do kolekce novou položku.
  void Clear() Metoda vymaže kolekci.

  Příklad

  var pars = OG.Script.CreateParameterList();
  pars.Add( 'name', 'Tom Radler');
  pars.Add( 'myDate', OG.DateTime.Now);

  var script = '...your script...';
  OG.Script.Run('scriptName', script, pars, null);

   

×