1. Datový typ OG - JSOGRunFrom

  Článek: AN0001719Aktualizováno::

  Výčtový typ určující odkud byl skript spuštěn.

  Hodnota Název Popis
  0 ApplicationEvent_ApplicationStart Skript se spustí po spuštění aplikace.
  1 ApplicationEvent_SessionStart Skript se spustí po vytvoření ASP.NET session nového uživatele.
  2 Import Skript se spustí při spuštění některého ze skriptů při importu.
  3 Export Skript se spustí při spuštění některého ze skriptů při exportu.
  4 WorkflowActivity_Task Skript se spustí při zpracování aktivity typu úkolu pro workflow.
  5 WorkflowActivity_Script Skript se spustí při zpracování aktivity typu skript pro workflow.
  6 ControlOperation Skript se spustí při kliknutí na tlačítko na toolbaru.
  7 WorkflowActivity_RunWorkflowBefore Skript se spustí při zpracování aktivity typu Spustit workflow, nastavení Skript před spuštěním workflow  pro workflow.
  8 WorkflowActivity_RunWorkflowAfter Skript se spustí při zpracování aktivity typu Spustit workflow, nastavení Skript po spuštěním workflow pro workflow.
  9 ClassDef_Rule Skript se spustí pro pravidlo Skript na třídě.
  10 ScriptWebPart_OnLoad Skript se spustí po události OnLoad webpartu Skript.
  11 ScriptWebPart_OnPreRender Skript se spustí po události OnPreRender webpartu Skript.

   

×