1. Datový typ OG - JSEditOperations

  Článek: AN0001713Aktualizováno:: 27.03.2019

  Objekt obsahuje nastavení pro povolení/zakázání vytvoření, uložení nebo smazání záznamu.

  Pokud má uživatel dle nastavení rolí povoleno operaci provést, pak je příslušný příznak nastaven na TRUE. Ve skriptu můžete tento příznak změnit na FALSE, čímž operaci zakážete.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  bool EnabledCreate Příznak, zda uživatel může vytvořit nový záznam.
  bool EnabledCreateAsNew Příznak, zda uživatel může vytvořit nový záznam pomocí tlačítka Jako nový.
  bool EnabledSave Příznak, zda uživatel může záznam uložit.
  bool EnabledDelete Příznak, zda uživatel může záznam smazat.
  bool EnableSaveAndNew Příznak, zda uživatel může záznam uložit a nový.
  bool EnableSaveAndStay Příznak, zda uživatel může záznam uložit a zůstat.
  bool EnableSaveAsTemplate Příznak, zda uživatel může záznam uložit jako šablonu.

   

×