1. Datový typ OG - JSClassDefMDRelationScriptInfo

  Článek: AN0002466Aktualizováno:: 20.10.2021

  Objekt uchovává instanci master-detail vazby (která se nesmí měnit, protože je sdílena přes celou aplikaci ObjectGears) a poskytuje vlastnosti pro nastavení před zobrazením na detailním formuláři (DataDetail.aspx).

  Objekt je dostupný ve skriptech na detailu třídy, kde můžete v události OnAfterLoadColumns na DataDetail.aspx ovlivnit zobrazení master-detail vazeb.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  bool Enabled Příznak zda je vazba povolena pro zobrazení.
  bool EnableDelete Příznak zde má být povoleno mazání záznamů.
  bool EnableNew Příznak zde má být povoleno vytváření nových záznamů.
  bool EnableSelect Příznak zde má být povolen výběr záznamů.
  string GroupName Název skupiny v aktuální lokalizaci. Vlastnost jen pro čtení.
  string GroupName_Loc Název skupiny ve formátu pro všechny požadované lokalizace.
  int Order Pořadí vazby.
  string NewReturnUrlPart Hodnota pro Url proměnné pro nový záznam.
  bool ShowDatasInArchive Přínak zda se mají na archivní vazbě zobrazovat záznamy ze třídy.
  bool ShowEmailsInArchive Přínak zda se mají na archivní vazbě zobrazovat emaily.
  bool ShowFilesInArchive Přínak zda se mají na archivní vazbě zobrazovat soubory.
  string TabName Název záložky v aktuální lokalizaci. Vlastnost jen pro čtení.
  string TabName_Loc Název záložky ve formátu pro všechny požadované lokalizace.

  Vlastností Enabled je vazbu pouze zakázat. Zakázanou vazbu nelze skriptem povolit.

  Pro vlastnost Order je možné zadat libovolné celé číslo (kladné i záporné). Před zobrazením vazeb budou vazby seřazeny vzestupně podle tohoto čísla. Správnou hodnotou lze docílit změny pořadí vazeb. Ve výchozím stavu jsou vazby číslovány od hodnoty 10 s krokem po 10.

  Vlasnosti ...InArchive se používají jen na archivních vazbách. Pro jiné vazby je nemá smysl nastavovat, jejich hodnoty budou ignorovány.

   

   

×