1. Datový typ OG - JobRoleList

  Článek: AN0001710Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektu JobRole.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  JobRoleList GetByJobId(int jobId) Funkce vrátí instance navázané na zadaný job.
  JobRoleList GetByRoleId(int roleId) Funkce vrátí instance navázané na zadanou roli.
  bool Exists(int roleId, JobRoleOperation operation) Funkce zjistí, zda existuje přiřazení pro zadanou roli a operaci bez ohledu na vlastnost Enable.
  JobRoleList GetByOperation(JobRoleOperation operation) Funkce vrátí instance navázané na zadanou operaci.

   

×