1. Datový typ OG - JobRole

  Článek: AN0001709Aktualizováno:: 22.03.2020

  Objekt registruje role přiřazené konkrétnímu jobu.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int JobId Id jobu.
  int RoleId Id role.
  JobRoleOperation Operation Typ operace, pro kterou je role jobu přiřazena.
  bool Enabled Příznak, zda je přiřazení povoleno.

   

   

×