1. Datový typ OG - JobList

  Článek: AN0001708Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektu Job.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  Job GetById(int? id) Funkce vrátí job dle zadaného Id.
  List GetIds() Funkce vrátí seznam Id od všech jobů v seznamu.
  int GetMinId()

  Funkce vrátí nejmenší Id z jobů v seznamu.

  Pokud není v seznamu žádný job, pak je vráceno -1.

  int GetMaxId()

  Funkce vrátí největší Id z jobů v seznamu.

  Pokud není v seznamu žádný job, pak je vráceno -1.

  JobList Copy() Funkce vytvoří nový seznam a zkopíruje do něj všechny joby ze seznamu.

   

×