1. Datový typ OG - Job

  Článek: AN0001707Aktualizováno::

  Objekt pro nastavení jobu.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int Id Id jobu.
  string Name Název jobu.
  string Description Popis jobu.
  bool Enabled Příznak, zda je job povolen.
  string Code Kód jobu.
  DateTime? NextRun Datum a čas dalšího plánovaného spuštění.
  DateTime? LastDateTimeStart Datum a čas posledního spuštění.
  DateTime? LastDateTimeEnd Datum a čas posledního dokončení.
  JobResultStatus? LastResultStatus Stav posledního spuštění.
  int FrequencyType

  Typ frekvence spouštění:

  0 - denně

  1 - měsíčně

  2 - po spuštění systému ObjectGears

  3 - jednorázově

  DateTime? DurationStart Datum, od kdy je job povolen.
  DateTime? DurationEnd Datum, do kdy je job povolen.

  Hodnoty typu JobResultStatus

  Hodnota Popis
  0 Job byl v pořádku zpracován.
  1 Při zpracování došlo k chybě.
  2 Job právě probíhá.
  3 Zpracování jobu bylo zrušeno.

   

×