1. Datový typ OG - ImportRun

  Článek: AN0001705Aktualizováno::

  Objekt ImportRun představuje jedno konkrétní spuštění importu.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int ImportId Id importu, který byl spuštěn.
  DateTime DateTimeStart Datum počátku spuštění importu.
  DateTime? DateTimeEnd Datum konce spuštění importu.
  PersonInfo Person Osoba, která import spustila. Pokud je NULL, pak byl import spuštěn systémem ObjectGears (např. jobem).
  string FileName Název importního souboru.
  int ResultStatus

  Výsledek importu:

  0 - OK - import byl úspěšně dokončen

  2 - Error - import skončil s chybou

  3 - Running - import právě běží

  4 - Cancel - import byl zrušen (např. procedurou)

  string ProgressMessage Popis z průběhu importu.
  bool IsFile Přiznak, zda je pro toto spuštění uložen importní soubor v databázi.
  int? FileSize Velikost importního souboru v bytech.
  int? FileRowCount Počet řádek importního souboru.
  int? InsertRowCount Počet nově vytvořených záznamů v importované třídě.
  int? UpdateRowCount Počet změněných záznamů v importované třídě.
  int? DeleteRowCount Počet smazaných záznamů v importované třídě.
  int? DeleteBeforeRowCount Počet smazaných záznamů před importem v importované třídě.
  int? DeleteAfterRowCount Počet smazaných záznamů po importu v importované třídě.
  int? SetNullRowCount Počet řádek, které v importu nebyly, a ve kterých byl alespoň jeden sloupec smazaný/nastavený.
  string CountInfo Celková informace o počtech.
  void AddProgressMessage(string message) Funkce přidá text do ProgressMessage, který oddělí od předchozího textu novým řádkem.

   

×