1. Datový typ OG - Import

  Článek: AN0001704Aktualizováno::

  Objekt uchovává definici importu.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  string Name_Loc Seznam názvů pro všechny lokalizace. 
  string Name Název importu pro aktuální lokalizaci.
  string Description Popis importu.
  bool Enabled Příznak, zda je import povolen.
  string Code Kód importu.
  int? ClassDefId Id třídy, do které se importuje. Pokud není zadána, pak jde o import uživatelů.
  bool EnableWebServices Příznak, zda je povoleno volání importu přes webovou službu.

   

×