1. Datový typ OG - IModuleInterface

  Článek: AN0001703Aktualizováno::

  Definice interface pro modul. Každý modul musí implementovat toto rozhraní. Pomocí něho je modul systémem ObjectGears zavolán a inicializován.

  Vlastnosti objektu 

  Název Popis
  string GetPropertyString(string code) Funkce dle zadaného kódu vlastnosti vrátí její hodnotu.
  int? GetPropertyInt(string code) Funkce dle zadaného kódu vlastnosti vrátí její hodnotu.
  DateTime? GetPropertyDateTime(string code) Funkce dle zadaného kódu vlastnosti vrátí její hodnotu.
  object GetScriptObject() Funkce vrátí objekt, který je předán skriptům pro volání jeho funkcí a metod.
  void Initialization(IApplication application) Touto funkcí systém ObjectGears modul inicializuje po startu celého systému.
  bool EnableSendSMS Příznak, zda modul umožňuje odesílat SMS zprávy.
  void SendSMS( string phone, string message) Metoda pro vlastní odeslání SMS zprávy.

   

×