1. Datový typ OG - IApplication

  Článek: AN0001701Aktualizováno::

  Definice interface. Instance objektu dědící z tohoto interface je předána modulu pro volání funkcí systému ObjecGears.

  Vlastnosti objektu 

  Název Popis
  JSOG OG Výchozí objekt pro volání funkcí systému ObjectGears.
  string GetAppConfigParameterString(string key) Funkce vrátí textovou hodnotu parametru z konfiguračního souboru.
  int? GetAppConfigParameterInt(string key) Funkce vrátí celočíselnou hodnotu parametru z konfiguračního souboru.
  string GetConfigParameterString(string subKey) Funkce vrátí textovou hodnotu parametru z konfiguračního souboru pro aktuální modul.
  int? GetConfigParameterInt(string subKey) Funkce vrátí celočíselnou hodnotu parametru z konfiguračního souboru pro aktuální modul.

   Konfigurační parametry se čtou z web.configu nebo ObjectGearsService.exe.config podle toho, zda jde o volání z webové části systému nebo z windows služby.

  Pokud hodnotu parametru nelze zkonvertovat na celé číslo, pak je vrácena vyjímka.

   

  Pro funkce GetConfigParameterString a GetConfigParameterInt je na začátek názvu parametru přidán kód modulu + podtržítko + subKey.

  Pokud tedy z modulu s kódem MY voláte funkci GetConfigParameterString('par'), pak se v konfiguračním souboru hledá parametr 'MY_par'.

×