1. Datový typ OG - ExportList

  Článek: AN0001696Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektu Export.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  ExportList GetByParentId(List classDefList, List queryList) Funkce vrátí exporty podle seznamu zadaných Id tříd a dotazů.
  Export GetByCode(string code) Funkce vrátí export podle zadaného kódu.

   

×