1. Datový typ OG - Export

  Článek: AN0001694Aktualizováno::

  Objekt uchovává definici exportu.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  string Name_Loc Seznam názvů pro všechny lokalizace. 
  string Name Název exportu pro aktuální lokalizaci.
  string Description Popis exportu.
  bool Enabled Příznak, zda je export povolen.
  string Code Kód exportu.
  int ExportType

  Typ exportu:

  0 - Csv

  1 - Xml

  2 - Html

  int? ClassDefId Id třídy, která je exportována.
  int? QueryId Id dotazu, který je exportován.
  bool EnableWebServices Příznak, zda je povoleno spouštět export přes webovou službu.

   

×