1. Datový typ OG - EmailTemplateList

  Článek: AN0001689Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektů EmailTemplate.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  EmailTemplateList GetByModelId(int? modelId) Funkce vrátí seznam emailových šablon podle zadaného modelu.
  EmailTemplate GetByCodeWithoutModel(string code) Funkce vrátí seznam emailových šablon, které nejsou evidované v modelech.
  EmailTemplate GetByCode(int modelId, string code) Funkce vrátí emailovou šablonu podle zadaného modelu a kódu šablony.

   

   

×