1. Datový typ OG - EmailTemplate

  Článek: AN0001688Aktualizováno::

  Objekt uchovává definici emailové šablony.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int? ModelId Id modelu, pokud je šablona vytvořena v konkrétním modelu.
  string Code Kód šablony.
  string Description Popis šablony
  string Subject Předmět zprávy
  string Body Obsah zprávy.

  Šablona se používá pro obalení předmětu a obsahu odesílaného emailu společnou obálkou, která umožní sjednotit všechny emailu do jednoho stylu. Proto je třeba v předmětu a obsahu šablony definovat, kam se má přesně vložit obsah z odesílaního emailu. K tomu slouží následující příkaz:

  {#}

  Tento příkaz vložte jak do předmětu, tak do obsahu šablony. Tento příkaz můžete, ale nemusíte obalit dalším textem - pro formátování do html, za účelem společné patičky atd.

   

×