1. Datový typ OG - EmailAttachmentList

  Článek: AN0001687Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektů EmailAttachment.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nímž je funkce volána.

  Název Popis
  void AddFromText(string content, string fileName) Metoda vloží soubor do kolekce.
  void AddFromText(string content, string fileName, string mimeType) Metoda vloží soubor do kolekce.
  void AddFromBytes(byte[] content, string fileName) Metoda vloží soubor do kolekce.
  void AddFromBytes(byte[] content, string fileName, string mimeType) Metoda vloží soubor do kolekce.

   

×