1. Datový typ OG - DistributionGroupList

  Článek: AN0001685Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektů DistributionGroup.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nímž je funkce volána.

  Název Popis
  DistributionGroup GetByCode(string code) Funkce najde distribuční skupinu podle kódu.
  DistributionGroupList GetByModelId(int? modelId, bool addDistGroupWithoutModel) Funkce vrátí distribuční skupiny podle id modelu.
  DistributionGroupList GetEnabledAndSendEmail() Funkce vrátí seznam distribučních skupin, které jsou povolené a mají příznak Odeslat jako email.
  DistributionGroup GetById(int? id) Funkce vrátí distribuční skupinu podle id.
  List<int> GetIds() Funkce vrátí seznam ID distribučních skupin, které jsou v seznamu.
  int GetMaxId() Funkce vrátí max ID ze seznamu.
  int GetMinId() Funkce vrátí min ID ze seznamu.
  DistributionGroup this[string code] Funkce najde distribuční skupinu podle kódu.
  void RemoveById(int id, bool duplicityId) Metoda smaže ze seznamu distribuční skupinu podle zadaného ID.

   

×