1. Datový typ OG - DistributionGroup

  Článek: AN0001684Aktualizováno:: 28.03.2019

  Objekt DistributionGroup slouží pro definici komu zasílat upozornění (uživatelé, emaily, telefony).

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int Id Id modelu.
  string Code Kód distribuční skupiny.
  int? ModelId Id modelu, do kterého distribuční skupina patří.
  string Name Název distribuční skupiny.
  string DetailUrl Url pro detail distribuční skupiny.
  string Description Popis distribuční skupiny.
  string Emails Seznam emailů oddělených čárkou.
  bool Enabled Příznak, zda je distribuční skupina povolena.
  string EmailFrom Email odesílatele.
  PersonInfoList Persons Seznam uživatelů.
  string Phones Seznam telefonů oddělených čárkou.
  bool SendAsEmail Příznak, zda se má odesílat email.
  bool SendAsSMS Příznak, zda se má odesílat SMS.

  Pokud není zadán email odesílatele (EmailFrom), pak se použije nastavení ze souboru web.config.

×