1. Datový typ OG - DataRowList

  Článek: AN0001682Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektu DataRow.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  DataRow GetById(int? id) Funkce vrátí datový záznam podle zadaného Id.
  void RemoveById(int id, bool duplicityId) Metoda odstraní ze seznamu záznam se zadaným Id. Pokud je zadáno duplicityId = False, pak se při prvním nalezeném záznamu s hledaným Id metoda ukončí. Pokud očekáváte v seznamu záznamy s duplicitními Id, pak nastavte duplicityId = True.
  List GetIds() Funkce vrátí seznam Id všech záznamů v seznamu. Pokud jsou v seznamu záznamy s duplicitními Id, pak budou i ve vráceném seznamu Id.
  int GetMaxId() Funkce vrátí maximální Id obsažené v seznamu. Pokud seznam neobsahuje žádný záznam, pak je vráceno -1.
  int GetMinId() Funkce vrátí minimální Id obsažené v seznamu. Pokud seznam neobsahuje žádný záznam, pak je vráceno -1.

   

×