1. Datový typ OG - DataRowFile

  Článek: AN0001679Aktualizováno::

  Objekt obsahuje informace o souborech připojených k záznamu třídy. Pro získání obsahu souboru použijte metodu skriptu OG.DataRowFile.GetFileContent nebo si zobrazte stránku GetFileContent.aspx, která obsah souboru vrací. Správnou url na stránku získáte voláním metody GetUrl().

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int Id Id souboru.
  int? DataRowId Id datového záznamu, ve kterém jse soubor přidán.
  int ColumnClassDefId Id sloupce, ve kterém je soubor přidán. 
  string Name Název souboru.
  string FileMimeType Mime typ souboru.
  int FileLength Délka souboru v bytech.
  bool IsFile Příznak, zda je obsah souboru v databázi (závisí na nastaveném typu mazání na sloupci).
  string GetUrl() Funkce, která vrátí url na stránku GetFileContent.aspx pro získání obsahu souboru.
  string GetFileId() Funkce vrátí plné Id souboru. Skládá se z Id sloupce a Id souboru.
  string GetUrl(Guid g) Funkce vrátí url na stránku GetFileContent.aspx pro získání obsahu souboru. Zadaný guid je identifikátor pro časový odkaz.

  Pro každý soubor jsou důležitá tři Id - Id třídy, Id záznamu a Id sloupce. Soubory jsou v databázi uloženy v jiné tabulce než jsou vlastní data třídy. Pro přístup na soubor tedy potřebujete tyto hodnoty.

  Pokud na sloupci pro soubory nastavíte typ mazání Mazat pouze obsah souboru, pak při smazaném obsahu souboru zůstane v databázi záznam o "bývalém" souboru a vlastnost IsFile = false. Jinak je IsFile = true.

×