1. Datový typ OG - DataParameter

  Článek: AN0001677Aktualizováno::

  Objekt DataParameter slouží pro uložení jednoduchých dat dostupných v rámci modelu nebo z celé aplikace.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  string Code Kód parametru.
  string Value Hodnota parametru.
  DateTime? ValueDateTime Datumová hodnota parametru.
  int? ModelId Id modelu, pro který je parametr vytvořen.
  DataParameterType Type Typ parametru.
  int? ValueInteger Celočíselná hodnota parametru.
  bool? ValueBool Hodnota parametru typu Ano/Ne.
  bool GetValueBool(bool defaultValue) Funkce vrátí bool hodnotu parametru. Pokud není hodnota zadána, pak je vrácena hodnota defaultValue
  string ValueAsString Textová hodnota parametru bez ohledu na typ parametru.
  object GetValue() Funkce vrátí hodnotu parameru v datovém typu dle typu parametru.

  Typy parametru

  Typ Popis
  1 Text
  2 Celé číslo
  3 Datum
  4 Příznak ANO/NE

   

×