1. Datový typ OG - ControlOperationUserSet

  Článek: AN0001675Aktualizováno::

  Objekt uchovává instanci tlačítka (ControlOperation, který se nesmí měnit, protože je sdílen přes celou aplikaci) a poskytuje vlastnosti pro nastavení před zobrazením na toolbaru nebo v kontextovém menu.

  Objekt je dostupný ve skriptech na třídě, dotazu nebo stránce, kde můžete v události OnLoad nebo OnPreRender tlačítko např. skrýt.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  ControlOperation Entity Vlastní instance tlačítka - nesmí se měnit
  string Name Název tlačítka.
  bool Visible Příznak pro zobrazení / skrytí tlačítka.

   Pokud nezadáte název pro tlačítko, pak se použije název definovaný přímo na tlačítku.

  Vlastností Visible můžete tlačítko pouze skrýt. Nepovolené tlačítko není do stránky vůbec načítáno. Pokud chcete pomocí skriptů plně ovládat tlačítko, pak jej povolte.

   

×