1. Datový typ OG - ContentPageList

  Článek: AN0001672Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektů ContentPage.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nímž je funkce volána.

  Název Popis
  ContentPage GetByCode(string code) Funkce vrátí stránku pro zadaný kód.
  ContentPage this[int index] Funkce vrátí stránku podle indexu v kolekci.
  ContentPage this[string code] Funkce vrátí stránku podle kódu.
  ContentPageList GetByModelId(int? modelId) Funkce vrátí seznam stránek pro zadaný model.
  void SortByModelPage() Metoda seřadí kolekci podle názvu modelu.
  void SortByTitle() Metoda seřadí kolekci podle názvu.

   

   Pokud pro funkci GetByModelId nezadáte model, pak jsou vráceny stránky bez modelu.

   

×