1. Datový typ OG - ColumnClassDefUserSet

  Článek: AN0001668Aktualizováno:: 17.10.2018

  Objekt uchovává instanci sloupce (ColumnClassDef, který se nesmí měnit, protože je sdílen přes celou aplikaci ObjectGears) a poskytuje vlastnosti pro nastavení před zobrazením na detailním formuláři (DataDetail.aspx nebo Datas.aspx).

  Objekt je dostupný ve skriptech na třídě a dotazu, kde můžete v událostech OnAfterLoadColumns a OnPreRender na DataDetail.aspx zobrazení sloupce ovlivnit.

  Na stránce Datas.aspx je objekt dostupný v události OnLoad.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  object ColumnUI Control pro zobrazení dat sloupce na detailním formuláři.
  ColumnClassDef Entity Vlastní instance sloupce - nesmí se měnit
  bool IsName Příznak, zda je skriptem nastaven jiný název (pomocí vlastnosti Name).
  bool Mandatory Příznak zda je sloupec povinný. Lze jen nastavit, nikoli zrušit.
  string Name Nový název sloupce na formuláři.
  bool ReadOnly Příznak pro nastavení sloupce jen pro čtení.
  TitleItem TitleUI Control pro zobrazení titulku na detailním formuláři.
  bool Visible Příznak pro zobrazení / skrytí sloupce.

  Ve skriptech je možné pro sloupce nastavit vlastnosti ReadOnly Visible. Nastavením těchto hodnot zde však nelze sloupec povolit pro zobrazení nebo editaci, pokud je zakázán přímo v definici sloupci. V takovém případě je sloupec možné pouze skrýt nebo zakázat pro editaci.

  Pokud chcete plně sloupce ovládat pomocí skriptů, pak musíte sloupec povolit pro vložení a editaci a zobrazit jej v detailním formuláři nebo v přehledu záznamů.

  Příznak Mandatory použijte, pokud má být sloupec povinný jen v některých případech. V definici sloupce jej ponechte nepovinný a skriptem nastavujte podle potřeb jeho povinnost.

   

   

×