1. Datový typ OG - ClassDefList

  Článek: AN0001665Aktualizováno::

  Objekt je seznam objektu ClassDef.

  Vlastnosti objektu

  Všechny funkce se vztahují k seznamu objektů, nad nimiž je funkce volána.

  Název Popis
  ClassDefList GetByModelId(int? modelId) Funkce vrátí všechny třídy pro zadaný model.
  ClassDefList GetByCode(string code) Funkce vrátí všechny třídy pro zadaný kód.
  ClassDefList GetByParentId(int classDefId) Funkce vrátí všechny třídy pro zadaného předka (Id třídy předka).
  ClassDefList GetAllChildFromClassDef(int classDefId) Funkce vrátí všechny přímé potomky třídy.

   

×