1. Datový typ OG - ClassDef

  Článek: AN0001663Aktualizováno::

  Objekt třída slouží pro ukládání dat jednoho typu objektu (např. dům, auto, předmět). Do třídy je možné přidat sloupce pro vlastní data (např. ulice, jméno, počet). Každá třída se po vytvoření zobrazuje v systému na stránce Datas jako přehled záznamů a na stránce DataDetail, kde se zobrazuje detail jednoho záznamu.

  Přístup k datům třídy lze řídit pomocí rolí.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int Id Id třídy.
  string Name_Loc Název třídy pro všechny lokalizace.
  string Name Název třídy, jen pro aktuální lokalizaci.
  string Code Jedinečný kód třídy v rámci modelu.
  int ModelId Id modelu, do kterého třída patří.
  Model Model Model, do kterého třída patří.
  string Description Popis třídy.
  string FormatDisplayName Formát pro zobrazení v krátkém popisu.
  bool ShowInDefaultMenu Příznak, zda se má třída zobrazovat ve výchozím menu (to co se generuje automaticky).
  bool AllowPadding Povolení stránkování ve výchozím zobrazení.
  int? PageSize Počet řádek na stránku.
  bool AllowInsert Povolit vkládání dat do třídy.
  bool AllowUpdate Povolit aktualizaci dat ve třídě.
  bool AllowNavigationInDetail Příznak, zda je v detailu povolena navigace mezi záznamy.
  bool ShowRowIndex Zobrazit číslo řádku v gridu.
  int? ShowMaxRows Max. počet zobrazených záznamů.
  int? SortColumnId1 První sloupec pro výchozí řazení ve třídě.
  int? SortColumnId2 Druhý sloupec pro výchozí řazení ve třídě.
  int? SortColumnId3 Třetí sloupec pro výchozí řazení ve třídě.
  bool SortColumnAsc1 Indikace vzestupného řazení u sloupce 1.
  bool SortColumnAsc2 SloIndikace vzestupného řazení u sloupce 2.
  bool SortColumnAsc3 Indikace vzestupného řazení u sloupce 3.
  string ImageUrl Malý obrázek.
  string ImageUrlBig Velký obrázek.
  bool ArchEnable Příznak pro povolení archivace.
  bool EnableMultiColumn Příznak, zda jsou na třídě povoleny násobné sloupce.
  int? MultiColumnColumnClassDefId Sloupec, podle kterého se budou definovat násobne sloupce.
  int? ParentClassDefId Předek třídy.
  bool IsAbstract Příznak, zda je třída abstraktní.
  bool EnableShowList Povolit zobrazení seznamu třídy.
  bool EnableShowDetail Povolit zobrazení detailu třídy.
  bool EnableShowDetailInList Povolit zobrazení detailu třídy v seznamu.
  bool EnableMultiChange Příznak, zda jsou povoleny hromadné změny na třídě.
  bool EnableMultiDelete Příznak, zda je povoleno hromadné mazání na třídě.
  bool EnableWebServices Příznak, zda je povoleno volání webových služeb.
  int? SmallImageColumnId Sloupec pro malý obrázek z dat.
  int? BigImageColumnId Sloupec pro velký obrázek z dat.
  string FullImageUrl Úplná URL pro vložení obrázku na stránku.
  string FullImageUrlBig Úplná URL pro vložení velkého obrázku na stránku.
  ColumnClassDefList Columns Sloupce ve třídě.
  ClassDef ParentClassDef Třída předka v rámci třídní hierarchie.

   

×