1. Ovládací prvek CheckBoxItem

  Článek: AN0002374Aktualizováno:: 10.05.2021

  Ovládací prvek, který na stránku vloží checkbox. Checkbox se používá pro výběr hodnot ANO nebo NE..

  Vlastnosti

  Název Popis
  void Focus() Metoda předá controlu focus.
  string Text Popisek u checkboxu. Pokud používáte zároveň TitleItem, pak zde nic nezadávejte.
  bool AutoPostBack Příznak zda se má po změně hodnoty vyvolat PostBack (požadavek na server).
  object GetData() Funkce vrátí hodnotu Ano/Ne z controlu.
  void SetData(object value) Metoda nastaví ho controlu hodnotu.
  bool GetDataAsBool() Funkce vrátí hodnotu Ano/Ne z controlu.
  string ID ID rámečku.
  bool Mandatory Příznak zda je hodnota povinné.
  bool ReadOnly Příznak zda je control jen pro čtení.
  string Tag Textová vlastnost pro vlastní použití.
  OGItem OGItem Nadřízený OGItem. V tomto OGItem je rámeček vložen. Pokud je vráceno NULL, pak neexistuje nadřízený OGItem.

  Příklad

  Příklad přidá do stránky titulek a checkboxem.

  gi = OGForm.CreateOGGroup( 'gicontakt', 'Kontaktní údaje', false, false);
  OGForm.AddControl( gi);

  var r = OGForm.CreateRow();
  var c1 = OGForm.CreateCol(true);
  var ti1 = OGForm.CreateOGTitle('ti1', 'Máte zájem o nabídku', true);
  var c = OGForm.CreateOGCheckBox( 'chb');

  c1.Controls.Add( OGForm.CreateItem(ti1, c));
  r.Controls.Add(c1);
  gi.Controls.Add(r);

×