1. Datový typ OG - ActualTimeOperation

  Článek: AN0001662Aktualizováno::

  Objekt obsahuje definici jedné časové operace 0-4.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  int? OwnerClassDefId Id třídy, které časová operace patří.
  int? OwnerQueryId Id dotazu, kterému časová operace patří.
  string Name Název.
  string Code Kód.
  string Description Popis.
  bool Enabled Příznak, zda je časová operace povolena.
  DateTime? ActiveFromDate Datum v záznamu, od kterého je časová operace povolena (včetně) od 00:00:00.
  DateTime? ActiveToDate Datum v záznamu, do kterého je časová operace povolena (včetně) do 23:59:59.
  int? IdentificationColumnClassDefId Id sloupce s identifikátorem.
  int? DateColumnClassDefId Id sloupcem s datumem.
  string RunInDays Seznam dnů pro spuštění oddělených čárkou.
  bool RunInLastDayInMonth Příznak, zda se má spouštět i poslední den v měsíci.
  bool RunInDayMo Spustit v pondělí.
  bool RunInDayTu Spustit v úterý.
  bool RunInDayWe Spustit ve středu.
  bool RunInDayTh Spustit ve čtvrtek.
  bool RunInDayFr Spustit v pátek.
  bool RunInDaySa Spustit v sobotu.
  bool RunInDaySu Spustit v neděli.
  string RunInHours Seznam hodin, ve kterých se má provést spuštění. Pro pohodlnější kontrolu použijte vlastnosti RunInHoursXX.
  int? RunInMinute Minuta, kdy se má spuštění provést.
  int? RunRepeatAfterDays Počet dní, po kterých se má opakovat spuštění pro stejný identifikátor.
  bool RunOnlyOnePerId Příznak, zda se má časová operace spouštět jen jednou pro každý identifikátor.
  bool RunRepeatedly Příznak, zda se má časová operace spouštět opakovaně.
  bool RunInHours00 Příznak pro spuštění v 0:00 hodin.
  bool RunInHours01 Příznak pro spuštění v 1:00 hodin.
  bool RunInHours02 Příznak pro spuštění v 2:00 hodin.
  bool RunInHours03 Příznak pro spuštění v 3:00 hodin.
  bool RunInHours04 Příznak pro spuštění v 4:00 hodin.
  bool RunInHours05 Příznak pro spuštění v 5:00 hodin.
  bool RunInHours06 Příznak pro spuštění v 6:00 hodin.
  bool RunInHours07 Příznak pro spuštění v 7:00 hodin.
  bool RunInHours08 Příznak pro spuštění v 8:00 hodin.
  bool RunInHours09 Příznak pro spuštění v 9:00 hodin.
  bool RunInHours10 Příznak pro spuštění v 10:00 hodin.
  bool RunInHours11 Příznak pro spuštění v 11:00 hodin.
  bool RunInHours12 Příznak pro spuštění v 12:00 hodin.
  bool RunInHours13 Příznak pro spuštění v 13:00 hodin.
  bool RunInHours14 Příznak pro spuštění v 14:00 hodin.
  bool RunInHours15 Příznak pro spuštění v 15:00 hodin.
  bool RunInHours16 Příznak pro spuštění v 16:00 hodin.
  bool RunInHours17 Příznak pro spuštění v 17:00 hodin.
  bool RunInHours18 Příznak pro spuštění v 18:00 hodin.
  bool RunInHours19 Příznak pro spuštění v 19:00 hodin.
  bool RunInHours20 Příznak pro spuštění v 20:00 hodin.
  bool RunInHours21 Příznak pro spuštění v 21:00 hodin.
  bool RunInHours22 Příznak pro spuštění v 22:00 hodin.
  bool RunInHours23 Příznak pro spuštění v 23:00 hodin.
  bool Def0_Enabled Příznak, zda je operace povolena.
  int Def0_Offset Posun ve dnech oproti datu.
  int Def0_NotificationId ID upozornění pro odeslání.
  string Def0_Emails Seznam emailů pro odeslání oddělených středníkem.
  PersonInfoList Def0_Persons Seznam osob pro odeslání.
  int? Def0_DistributionGroupId Id distribuční skupiny.
  int? Def0_EmailColumnClassDefId Id sloupce s emailem nebo uživateli ze záznamu.
  int? Def0_WorkflowSeqId Id spouštěného workflow.
  string Def0_Script Skript pro spuštění.
  bool Def1_Enabled Příznak, zda je operace povolena.
  int Def1_Offset Posun ve dnech oproti datu.
  int Def1_NotificationId ID upozornění pro odeslání.
  string Def1_Emails Seznam emailů pro odeslání oddělených středníkem.
  PersonInfoList Def1_Persons Seznam osob pro odeslání.
  int? Def1_DistributionGroupId Id distribuční skupiny.
  int? Def1_EmailColumnClassDefId Id sloupce s emailem nebo uživateli ze záznamu.
  int? Def1_WorkflowSeqId Id spouštěného workflow.
  string Def1_Script Skript pro spuštění.
  bool Def2_Enabled Příznak, zda je operace povolena.
  int Def2_Offset Posun ve dnech oproti datu.
  int Def2_NotificationId ID upozornění pro odeslání.
  string Def2_Emails Seznam emailů pro odeslání oddělených středníkem.
  PersonInfoList Def2_Persons Seznam osob pro odeslání.
  int? Def2_DistributionGroupId Id distribuční skupiny.
  int? Def2_EmailColumnClassDefId Id sloupce s emailem nebo uživateli ze záznamu.
  int? Def2_WorkflowSeqId Id spouštěného workflow.
  string Def2_Script Skript pro spuštění.
  bool Def3_Enabled Příznak, zda je operace povolena.
  int Def3_Offset Posun ve dnech oproti datu.
  int Def3_NotificationId ID upozornění pro odeslání.
  string Def3_Emails Seznam emailů pro odeslání oddělených středníkem.
  PersonInfoList Def3_Persons Seznam osob pro odeslání.
  int? Def3_DistributionGroupId Id distribuční skupiny.
  int? Def3_EmailColumnClassDefId Id sloupce s emailem nebo uživateli ze záznamu.
  int? Def3_WorkflowSeqId Id spouštěného workflow.
  string Def3_Script Skript pro spuštění.
  bool Def4_Enabled Příznak, zda je operace povolena.
  int Def4_Offset Posun ve dnech oproti datu.
  int Def4_NotificationId ID upozornění pro odeslání.
  string Def4_Emails Seznam emailů pro odeslání oddělených středníkem.
  PersonInfoList Def4_Persons Seznam osob pro odeslání.
  int? Def4_DistributionGroupId Id distribuční skupiny.
  int? Def4_EmailColumnClassDefId Id sloupce s emailem nebo uživateli ze záznamu.
  int? Def4_WorkflowSeqId Id spouštěného workflow.
  string Def4_Script Skript pro spuštění.

   

×