1. Ovládací prvek TitleItem

  Článek: AN0001751Aktualizováno:: 05.11.2018

  Ovládací prvek pro zobrazení popisku vstupního ovládacího prvku (např. TextItem).

  Vlastnosti

  Název Popis
  bool ShowCheckbox Příznak, zda se má před titulkem zobrazit checkbox.
  string Text Text titulku.
  string Description Popis, který se zobrazí pod titulkem.
  bool ShowTitle Příznak, zda se má titulek zobrazit.
  bool Mandatory Příznak, zda je titulek povinný.
  bool TitleIsLink Příznak, zda je titulek klikací.
  string ClientClick JS, který se spustí po kliknutí na titulek.
  bool IsChecked Příznak, zda je zaškrtnut checkbox před titulkem.
  string Help Nápověda k titulku.

  Pokud je nastavena vlastnost ShowTitle = false, pak není titulek zobrazen, ale místo na obrazovce je pro titulek zachováno, tj. nedojde k posunutí ostatních ovládacích prvků.

  Pokud je nastavena vlastnost TitleIsLink, pak nastavte i vlastnost ClientClick.

  Příklad

  Příklad vytvoří na formuláři skupinu, do ní vloží řádek a dva sloupce. Do sloupců přidá dvě textová pole s titulky (TitleItem).

    gi = OGForm.CreateOGGroup( 'gicontakt', 'Kontaktní údaje', false, false);
    OGForm.AddControl( gi);

    var r = OGForm.CreateRow();
    var c1 = OGForm.CreateCol(false);
    var c2 = OGForm.CreateCol(false);

    var ti1 = OGForm.CreateOGTitle('ti1', 'Jméno a přijmení', true, 'Nápověda ke sloupci');
    var t1 = OGForm.CreateOGText( 'tName', true, null);
    var ti2 = OGForm.CreateOGTitle('ti2', 'Email', true, null);
    var t2 = OGForm.CreateOGText( 'tEmail', false, null);

    c1.Controls.Add( OGForm.CreateItem(ti1, t1));
    c2.Controls.Add( OGForm.CreateItem(ti2, t2));
    r.Controls.Add(c1);
    r.Controls.Add(c2);
    gi.Controls.Add(r);

×