1. Ovládací prvek Panel

  Článek: AN0001738Aktualizováno:: 09.11.2018

  Ovládací prvek z ASP.NET, který umožňuje na stránku vložit kontejner pro další ovládací prvky. Tento control nezobrazuje vlastní text.

  Vlastnosti

  Název Popis
  Control Parent Odkaz na nadřízený control.
  bool Visible Příznak, zda je control zobrazen nebo skryt.
  string ID ID controlu na serverové straně.
  string ClientID ID controlu v HTML stránce. Slouží pro použití na klientské straně v javascriptu.
  string CssClass Název CSS třídy pro styly.
  string ToolTip Tooltip zobrazení po najetí myší nad label.
  string GroupingText Popisek kontejneru.

  Příklad

  Příklad přidá dva panely do stránky. Nastaví jim ID na p1 a p2. Prvnímu panelu nastaví popisek na Group text. Druhý panel je bez popisku.

  var p1 = OGForm.CreatePanel('p1', 'Group text');
  OGForm.AddControl(p1);

  var p2 = OGForm.CreatePanel('p2', null);
  OGForm.AddControl(p2);

   

   

   

   

×