1. JSFormStyle

  Článek: AN0001716Aktualizováno:: 06.11.2018

  Objekt pro práci se styly na formuláři.

  Vlastnosti objektu

  Název Popis
  void Add(string style) Funkce pro přidání jednoho stylu do stránky.
  void AddUrl(string url) Funkce pro přidání odkazu na externí css soubor se styly. Odkaz se vloží do stránky.

  Funkci Add použijte, pokud chcete do stránky s formulářem přidat styl, který se za různých podmínek mění, nebo pro něj nechcete vytvářet speciální soubor.

  Funkci AddUrl použijte pokud máte více stylů, které se nemění, nebo je chcete použít na více stránkách.

  Příklad

  Vložení stylů přímo do stránky. Tento způsob zvětšuje velikost stránky, proto jej používejte jen pro styly, které se kontextově mění. Jinak použijte druhou možnost.

  OGForm.Style.Add('background-color: red;');

   

  Příklad vloží do stránky odkaz na externí soubor se styly.

  OGForm.Style.AddUrl('http://www.mycompany.cz/mystyle.css');

×