1. Datové typy ObjectGears

  Článek: AN0001661Aktualizováno::

  Tyto datové typy používá systém ObjectGears pro popis metamodelu jako modelu, tříd, dotazů, tlačítek... Tyto typy můžete také používat při programování skriptů nebo rozšiřujících modulů.

  Obecné typy

  Datový typ Popis
  DBTransaction Objekt databázové transakce.
  Exception Vyjímka vznikající při běhu aplikace, skriptu nebo modulu.

  Omezení

  Při práci s objekty ObjectGears platí přísné omezení na změnu hodnot těchto objektů. Objekty popisující metadata jsou v aplikaci cacheovány v paměti pro zvýšení výkonu a jsou sdíleny přes všechny požadavky od všech uživatelů. Pokud tedy v jednom požadavku od uživatele (např. ve skriptu) změníte vlastnost, pak se projeví u všech ostatních uživatelů. Některé změny mohou mít kritické dopady. Proto informace jen čtěte a neměňte je pokud si nejste zcela jisti dopadem.

  Podobné omezení platí i pro pozici objektu v seznamu. Pokud například změníte pozici sloupce v seznamu sloupců, ovlivní to exporty, importy, zobrazení dat na formuláři a seznamu dat...

  Pokud si potřebujete načíst seznam objektú a změnit jim pořadí v seznamu, pak si tyto objekty zkopírujte do nové instance seznamu a tu si seřaďte.

  Chyba se nemusí projevit ihned, ale až po čase v závislosti jak uživatelé budou využívat určitou postiženou část systému ObjectGears.

×