1. Obecné datové typy - Hashtable

  Článek: AN0001656Aktualizováno::

  Hashtable je kolekce typu key-value. Klíč i hodnota může být libovolného typu. Do tabulky můžete přidat neomezený počet hodnot, ale key musí být u každého z nich jedinečný.

  Pro vytvoření instance použijte funkci OG.CreateHashtable.

  var ht = OG.CreateHashtable();
  ht.Add( "key", "value");
  ht.Add( "key-1", 100);

  ht['key'] = 'value2';      //prida nebo zmeni zaznam v tabulce

  Vlastnosti

  Název Popis
  void Add(object key, object value) Metoda přidá do tabulky novou hodnotu.
  int Count Počet záznamů v tabulce.
  this[object key] Podle key vrátí hodnotu.
  bool ContainsKey(object key) Funkce zjistí, zda v tabulce je zadaný key.
  bool ContainsValue(object value) Funkce zjistí, zda  v tabulce je zadaná value.
  void Remove(object key) Metoda odstraní z tabulky záznam se zadaným key.

   

×