1. Stopwatch

  Článek: AN0001646Aktualizováno:: 12.10.2018

  Objekt slouží pro přesné měření rychlosti skriptů.

  Pokud potřebujete provést optimalizaci při zpracovánání dat pomocí skriptů, pak tímto objektem můžete přesně měřit různé metody zpracování a nalézt místo s největší časovou zátěží a optimální variantu zpracování.

  Název Popis
  TimeSpan Elapsed Čas od spuštění časovače.
  long ElapsedMilliseconds Čas od spuštění časovače v milisekundách.
  bool IsRunning Příznak, zda časovač běží.
  void Reset() Metoda vynuluje časovač.
  void Restart() Metoda restartuje časovač.
  void Start() Metoda spustí časovač.
  void Stop() Metoda zastaví časovač.

  Příklad

  var sw = OG.Utils.CreateStopwatch();
  sw.Start();

  ... testovaný skript

  sw.Stop();

  //write to log
  OG.Log.Write('Elapsed: ' + sw.Elapsed);
  OG.Log.Write('Elapsed in miliseconds: ' + sw.ElapsedMilliseconds);

×