1. PasswordCheck

  Článek: AN0001637Aktualizováno::

  Objekt poskytuje funkce pro kontrolu síly hesla. Po vytvoření objektu se zadaným heslem máte k dispozici několik metod pro jeho kontrolu.

  Kontroly vrací informaci, zda je úspěšná či nikoli. Zároveň je k dispozici i odpovídající chybové hlášení.

  Funkce GetSummaryErrorMessage vrací celkové chybové hlášení.

  Název Popis
  bool CheckMinLength(int minLength) Funkce zkontroluje minimální délku hesla.
  bool CheckMaxLength(int maxLength) Funkce zkontroluje maximální délku hesla.
  bool CheckMinNonAlphanumericChars(int minCount) Funkce zkontroluje minimální počet nealfanumerických znaků hesla.
  bool CheckMinUpperChars(int minCount) Funkce zkontroluje minimální počet velkých znaků hesla.
  bool CheckMinLowerChars(int minCount) Funkce zkontroluje minimální počet malých znaků hesla.
  bool CheckMinSpecChars(int minCount, string specChar) Funkce zkontroluje minimální počet speciálních (zadaných) znaků hesla.
  bool IsValid() Funkce vrátí TRUE, pokud jsou všechny dříve zavolané kontroly správně. Jinak je vráceno FALSE.
  string GetSummaryErrorMessage() Funkce vrátí celkovou chybové hlášení od všech chybných kontrol.
  string ErrorMessageMinLength Chybové hlášení pro kontrolu minimální délky hesla.
  string ErrorMessageMaxLength Chybové hlášení pro kontrolu maximální délky hesla.
  string ErrorMessageMinNonAlphanumericChars Chybové hlášení pro kontrolu minimálního počtu nealfanumerických znaků hesla.
  string ErrorMessageMinUpperChars Chybové hlášení pro kontrolu minimálního počtu velkých znaků hesla.
  string ErrorMessageMinLowerChars Chybové hlášení pro kontrolu minimálního počtu malých znaků hesla.
  string ErrorMessageMinSpecChars Chybové hlášení pro kontrolu minimálního počtu speciálních znaků hesla.

  Pokud před voláním funkce IsValid nebyla volána žádná kontrolní funkce, je vráceno TRUE.

  Funkce Check... vrací TRUE, pokod je kontrola správná, při chybě FALSE.

  Příklad

  var password = 'new password';
  var p = OG.TextUtils.CreatePasswordCheck(password);
  p.CheckMaxLength(10);
  p.CheckMinUpperChars(2);

  if ( !p.IsValid())
  {
      //error
      var error = p.GetSummaryErrorMessage();
      ...
  }

×