1. ParseText

  Článek: AN0001636Aktualizováno:: 21.09.2018

  Objekt ParseText poskytuje funkce pro rychlé a pohodlné parsování textu, kde na jednotlivých řádcích jsou hodnoty ve formátu

           KEY = VALUE

  Takový text můžete používat pro konfigurace či automatickou výměnu dat mezi systémy pomocí textových souborů nebo emailů.

  Objekt má několik konfiguračních parametrů, metodu pro parsování textu a několik funkcí pro čtení hodnot.

  Název Popis
  char KeyValueSeparator Oddělovač mezi KEY a VALUE. Výchozí hodnota je =.
  string CommentIdentificator Identifikace pro řádky s komentářem. Všechny řádky začínající tímto textem jsou ignorovány.
  string ParseRowOnlyStartWith Prefix pro parsované řádky. Pokud je zadáno, pak se parsují pouze tyto řádky. Před parsováním se text z řádky odstraní.
  string DupliciteKey Seznam duplicitních klíčů nalezených při parsování. Ve výsledku je uložena hodnota pouze z prvního výskytu.
  bool IsDupliciteKey Příznak zda byl nalezen duplicitní klíč.
  string ParseOnlyKeys Seznam povolených klíčů, které se mají parsovat. Vše ostatní se ignoruje.
  void Parse(string text) Metoda pro parsování. Vstupní parametr text je parsovaný text.
  bool ExistKey( string key) Funkce zjistí, zda je ve výsledcích parsování zadaný klíč. Pokud ano, je vráceno True, jinak False.
  string GetString(string key) Funkce vrátí dle zadaného key textovou hodnotu. Pokud není ve výsledcích parsování key, je vráceno null.
  string GetString(string key, string defaultValue) Funkce vrátí dle zadaného key textovou hodnotu. Pokud není ve výsledcích parsování key, je vrácena defaultValue.
  int? GetInteger(string key) Funkce vrátí dle zadaného key celočíselnou hodnotu. Pokud není ve výsledcích parsování key, je vráceno null.
  int? GetInteger(string key, int defaultValue) Funkce vrátí dle zadaného key celočíselnou hodnotu. Pokud není ve výsledcích parsování key, je vrácena defaultValue.
  bool? GetBoolean(string key) Funkce vrátí dle zadaného key příznak ano/ne. Pokud není ve výsledcích parsování key, je vráceno null.
  bool? GetBoolean(string key, bool defaultValue) Funkce vrátí dle zadaného key příznak ano/ne. Pokud není ve výsledcích parsování key, je vrácena defaultValue.
  double? GetDouble(string key) Funkce vrátí dle zadaného key desetinnou hodnotu. Pokud není ve výsledcích parsování key, je vráceno null.
  double? GetDouble(string key, double defaultValue) Funkce vrátí dle zadaného key desetinnou hodnotu. Pokud není ve výsledcích parsování key, je vrácena defaultValue.
  DateTime? GetDateTime(string key, string format) Funkce vrátí dle zadaného key datum. Pokud není ve výsledcích parsování key, je vráceno null.
  DateTime? GetDateTime(string key, string format, DateTime defaultValue) Funkce vrátí dle zadaného key datum. Pokud není ve výsledcích parsování key, je vrácena defaultValue.

  Ve funkci GetDateTime parametr format definuje formát datumu v hodnotě VALUE vstupního textu. Formát odpovídá definici pro parsování datumu datového typu DateTime z .NET Frameworku. Více o formátu naleznete v dokumentaci na stránkach Microsoftu.

  Příklad

  Skript:

  var pt = OG.TextUtils.CreateparseText();
  pt.CommentIdentificator = '//';
  pt.Parse( text);
  var name = pt.GetString( 'name');
  var code = pt.GetString( 'code', '---');
  var count = pt.GetInteger( 'CPUCount', 0);

  Text pro parsování:

  //transport text, format 1.2
  name = Opteron
  code = X10
  description = .....
  CPUCount = 47

×