1. Master-detail vazby

  Článek: AN0001633Aktualizováno::

  Ve většině případů nejsou data ve třídě osamocena, ale jsou provázána přes sloupec typu Číselníková hodnota s jinými třídami. Pro zobrazení těchto vazeb slouží Master-detail vazby.

  Vazby se zobrazují na stránce DataDetail.aspx jako blok, většinou umístěný na záložce. Lze zobrazit seznam propojených záznamů tří typů.

  Pro jednu třídu můžete definovat neomezené množství vazeb. Berte však ohled na výkon serveru a celkovou velikost stránky.

  Nastavení

  K dispozici máte tři typy vazeb:

  • Vazba na třídu - zobrazí vazbu na jinou třídu
  • Vazba na dotaz - zobrazí vazbu na dotaz
  • Archiv záznamu - zobrazí archív (historie změn záznamu) pro aktuálně zobrazený záznam na DataDetail.aspx

  Nastavením Sloupec se volí, z jaké propojené třídy se budou zobrazovat záznamy.

  Data se na stránce DataDetail.aspx zobrazují do sekce s názvem dle pole Název skupiny. Celá skupina je pak na záložce dle pole Název záložky.

  Pokud zadáte více vazeb se stejným názvem záložky a umístěním, pak se zobrazí na stejné záložce pod sebou. Na konci názvu záložky je někdy zobrazeno číslo, to představuje počet zobrazených záznamů. Pokud je na záložce více sekcí s vazbami, pak je místo čísla zobrazena hvězdička.

  Vazbu můžete na stránce zobrazit na třech místech. Pozici vyberete nastavením Umístění:

  • Nahoře - sekce se zobrazí nad daty aktuálně zobrazeného záznamu
  • Uprostřed - sekce se zobrazí ve stejné výši jako aktuálně zobrazený záznam
  • Dole - sekce se zobrazí pod daty aktuálně zobrazeného záznamu

  Při zobrazení sekce uprostřed, je aktuálně zobrazený záznam vložen na záložku s názvem Data.

  Nastavením Povoleno můžete vazbu na stránce DataDetail.aspx rychle skrýt, aniž by bylo třeba vazbu mazat.

  Zaškrtnutím nastavení Zobrazit tlačítko Nový způsobí zobrazení tlačítka pro vytvoření nového záznamu, pokud má uživatel na propojené třídě právo pro vytvoření nových záznamů. Aktuální záznam také nesmí být smazaný. Při kliknutí na tlačítko Nový se zobrazí stránka pro zadání nového záznamu.

  V poli Url proměnné pro nový záznam můžete zadat proměnné, které se připojí k URL. Získáte tak možnost na stránkce s novým záznamem reagovat na konkrétní vytvoření nového záznamu a provést specifické operace. Proměnné jsou k URL připojeny pomocí operátoru  &  .

  Příklad:

  rel=incident

  Nastavení Povolit smazání záznamů zobrazí na konci každého záznamu v master-detail relaci tlačítko pro smazání a umožní uživateli smazat zobrazené záznamy, pokud má uživatel právo na mazání v propojené třídu.

  Pro vazbu můžete definovat dva filtry. Filtr záznamů provede filtrování záznamů před zobrazením uživateli. Uživatel tento filtr nevidí a ani jej nemůže ovlivnit. Druhý filtr je Uživatelský filtr záznamů. Ten se přednastaví na stránce a uživatel jej může smazat či změnit.

  Text v poli Popis se zobrazuje v sekci nad zobrazenými daty.

  Posledním nastavením jsou Sloupce. Naleznete je na záložce Sloupce. Zde vybíráte sloupce, které se mají zobrazit uživateli.

   

×