1. Vyplnění formuláře

  Článek: AN0001629Aktualizováno:: 16.10.2018

  Pomocí pravidel můžete lehce implementovat vyplnění formuláře daty z URL. To je vhodné, pokud potřebujete z jiné aplikace nebo z emailu zobrazit předvyplněný formulář daty z jiného systému. Systém ObjectGears tak elegantně jednoduše podporuje integraci s okolními systémy.

  Postup

  Formát volání URL:

        http://objectgears.cz/DataDetail.aspx?Id=XXX-0&promenna1=hodnota1&promennaN=hodnotaN

  Na třídě vytvořte pravidlo 'Před zobrazením nového záznamu v detailu', které bude aplikováno pouze při prvním otevření stránky s novým záznamem (do podmínky pravidla vložte negaci funkce IsPostback).

  !IsPostback()

  Do hodnot jednotlivých sloupců v pravidle pak vložte funkci UrlValue s parametrem názvu proměnné předávané při volání url.

  UrlValue('promenna1')

  Vkládané hodnoty lze upravit použitím dalších funkcí. Můžete je třeba konvertovat na velká či malá písmena, spojit více hodnot do jedné atd

  XXX – Id třídy

  proměnné – názvy proměnných, které převezme funkce UrlValue v pravidle třídy

  hodnoty –  hodnoty, které chcete vkládat

  Po zavolání URL dojde k otevření detailu nového záznamu s předvyplněním hodnot dle url. Uživatel následně musí záznam uložit. Uživatel musí mít příslušná oprávnění na danou třídu.

   

  Viz také příklad použití.

×