1. Formát popisu

  Článek: AN0001628Aktualizováno:: 25.03.2019

  Na několika místech v definici objektů lze zadat formát popisu. Jedná se o vytvoření textu za pomocí několika příkazů. Tyto příkazy jsou dostupné v závislosti od objektu, pro který je popis definován. Můžete v něm použít libovolný sloupec ze třídy nebo z předků či potomků, název modelu, třídy atd. Můžete v něm použít i krátký popis potomků. Nelze použít krátký popis třídy samotné nebo jejích předků. Mezi jednotlivé hodnoty lze vkládat další text, např. oddělovače.

  Ukázky několika formátů popisů:

  {{column.nazev}}
  {{column.requested-when}} - {{column.appl-role}}
  {{column.date}} - {{column.description}}

  Definice

  Definice formátu je jednoduchá. Příkazy jsou vkládány mezy znaky  {{ a }}. Následující tabulka popisuje všechny dostupné příkazy. Některé přikazy mají aliasy pro zkrácení zápisu. Příkazy lze psát malými nebo velkými písmeny.

  Příkaz Popis

  app.parameter.__kod_parametru__

  application.parameter.__kod_parametru__

  app.par.__kod_parametru__

  application.parameter.__kod_parametru__

  Příkaz vrátí hodnotu aplikačního parametru.
  model.id Příkaz vrátí Id aktuálního modelu.
  model.code Příkaz vrátí kód aktuálního modelu.
  model.name Příkaz vrátí název aktuálního modelu.

  model.par.__kod_parametru__

  model.parameter.__kod_parametru__

  Příkaz vrátí hodnotu parametru z modelu.
  class.id Příkaz vrátí Id aktuální třídy.
  class.name Příkaz vrátí název aktuální třídy.
  class.code Příkaz vrátí kód aktuální třídy.
  query.id Příkaz vrátí Id aktuálního dotazu.
  query.name Příkaz vrátí název aktuálního dotazu.
  query.code Příkaz vrátí kód aktuálního dotazu.
  column.__kod_sloupce__ Příkaz vrátí hodnotu sloupce aktuálního záznamu.

  var.__nazev_vlastnosti__

  variable.__nazev_vlastnosti__

  Příkaz vrátí hodnotu proměnné.
  parent Přepne kontext na třídu předka. Pokud předek neexistuje, je vypsána chyba.
  firstparent Přepne kontext na třídu nejvyššího předka. Pokud předek neexistuje, je vypsána chyba.
  child Přepne kontext na třídu potomka. Pokud potomek neexistuje, je vypsána chyba.
  lastchild Přepne kontext na třídu posledního potomka. Pokud potomek neexistuje, je vypsána chyba.

  Proměnné jsou závislé na případu použití. Jiné jsou třeba pro import a jiné pro export. Jejich přehled naleznete v nápovědě v místě použití Formátu popisu.

  Při použití Formátu popisu pro krátké popisy třídy je k dispozici záznam třídy. Od něj se načte třída a model. Není však k dispozici odkaz na dotaz, proto nelze některé příkazy používat. Vždy záleží na kontextu použití.

  Při použití proměnné column... a nedostupnosti DataRow je vrácen prázdný text.

  Předci a potomci

  Pokud je vyhodnocován formát popisu pro datový záznam, pak můžete používat příkazy pro změnu předka a potomka. Ve výchozím stavu je jako aktuální třída nastavena třída od datového záznamu. Pokud má však záznam předky nebo potomky dle hierarchie tříd, pak příkazem parent se přepnete na přímo nadřízenou třídu (předka). Podobně je to s příkazem child, kdy se přepnete na přímého potomka. Příkazy parent a child můžete používat i násobně za sebou.

  parent.class.name
  parent.column.abc
  parent.parent.column.abb
  child.column.abc
  lastchild.class.name
  firstparent.class.name
  firstparent.column.id

×