1. FileGenerator

  Článek: AN0001624Aktualizováno::

  Objekt slouží pro podporu generování textových souborů. K dispozici jsou funkce pro nahrazení textu, šablony a podpora RTF a HTML.

  Název Popis
  string ResultRootDirectory Root adresář pro výsledky generování.
  bool ContinueOnError Příznak, zda se má pokračovat po chybě.
  TRUE - chyba je zalogována do logu, funkce je ukončena a pokračuje dál.
  FALSE - chyba je zalogována do logu a funkce vrátí výjimku. Celé volání je ukončeno.
  bool IsError Příznak, zda při generování došlo k chybě.
  string TemplateDirectory Adresář pro šablony.
  FileContent GetTemplateFile(string templateName, string fileName, Encoding encoding) Vrátí obsah šablony. Pokud není, je vráceno NULL.
  int MaxSubDirectoryLevel Maximální úroveň podadresářů: 0, 1, 2.
  bool AddNumbersSubDirectory Příznak, zda se mají přidat číselné adresáře.
  void GenerateSubRootDirectories() Pod root result adresář vytvoří složky 0-9,A-Z.
  void DeleteAllFromRootDirectory() Metoda smaže vše, co je v ResultRootDirectory.
  void CreateFile(string folderName, string fileName, FileContent fileContent, Encoding encoding) Funkce vytvoří na disku nový soubor.
  void CreateFile(string folderName, string fileName, string contents, Encoding encoding) Funkce vytvoří na disku nový soubor.
  XImageMap CreateImageMap(int rows, int columns) Funkce vytvoří image mapu o zadané velikosti sloupců a řádek.

   

×