1. Zobrazení dat

  Článek: AN0001621Aktualizováno:: 21.09.2018

  Pro zobrazení dat uživateli jsou k dispozici čtyřy hlavní typy obrazovek a několik dalších specifických obrazovek.

  Pro pro mobilní zařízení existuje zvláštní optimalizované rozhraní.

  Hlavní typy uživatelských obrazovek

  1. Seznam záznamů

  2. Detail záznamů

  3. Stránka s webparty

  4. Schéma

  Specifické obrazovky

  Mezi specifické obrazovky patří například zobrazení seznamu záznamů formou kalendáře nebo časové osy.

  1. Seznam záznamů

  Obrazovka je vytvořena automaticky na základě konfigurace sloupců (označení pro zobrazení v seznamu záznamů, odkazy, zahrnutí do filtru...)

  2. Detail záznamu

  Obrazovka je vytvořena automaticky na základě konfigurace sloupců (označení pro zobrazení v detailu záznamu, odkazy, nápověda, typ ovládacích prvků, jejich délka a výška prvků, master-detail vazby...). Automatické vytvoření formuláře představuje významnou úsporu oproti ruční tvorbě formuláře.

  3. Stránka s webparty

  Uživateli lze data prezentovat i formou dashboardů a stránek poskytujících komplexní pohled na řadu dat s využitím nejrůznějších typů webpartů. Na jedné stránce tak uživatel může mít nejrůznější seznamy záznamů, sumární informace, grafické zobrazení dat, kalendáře, časové osy, menu vedoucího do dalších částí aplikace.

  4. Schéma

  Vztahy mezi záznamy lze vyjádřit i pomocí schémat. Níže uvedený příklad zobrazuje komponenty a rozhraní aplikace.

   5. Kalendář

  V definici třídy lze povolit zobrazení dat formou kalendáře a nastavit sloupce obsahující začátek a konec dané aktivity, název, popis a barvu aktivit. Podobné nastavení lze provést i pro zobrazení formou časové osy.

×