1. Typ sloupce Číselníková hodnota (Odkaz na více tříd)

  Článek: AN0001618Aktualizováno::

  Tento typ slouží pro uložení odkazů na hodnoty z více různých tříd. Sloupec může být definován jako odkaz na jeden nebo více záznamů z dané třídy.

  Ve sloupci definujete seznam tříd, ze kterých uživatel může vybírat záznamy. Třídy lze kdykoli přidat nebo odebrat.

  Odebrání třídy z Povolených tříd, nezpůsobí odmazání reference na záznamy z odebrané třídy. Uživatel již jen nemůže přidávat nové reference z odebrané třídy.

  Povolené třídy nemusí mít mezi sebou žádný vztah. To je zásadní rozdíl oproti sloupci Číselníková hodnota, kde musí být všechny reference z jedné třídy.

  Vlastnosti 

  Název Popis
  Typ vazby Určuje, zda bude ve sloupci vybírána jedna hodnota nebo více hodnot.
  Povolené třídy Třídy, z nichž se vybírají odkazované záznamy.
  Způsob zobrazení více odkazů v seznamech Určuje, zda mají být odkazy, při zobrazení na stránce, odděleny čárkou nebo zda má být každý z nich uveden na samostatném řádku.

   

×