1. Typ sloupce Číselníková hodnota

  Článek: AN0001609Aktualizováno::

  Tento typ slouží pro uložení odkazu na hodnoty z jiné třídy. Může jít o uživatelem vytvořenou třídu nebo interní třídu uživatelů ObjectGears. Sloupec může být definován jako odkaz na jeden nebo více záznamů z dané třídy.

  Vlastnosti 

  Název Popis
  Typ vazby Určuje, zda bude ve sloupci vybírána jedna hodnota nebo více hodnot.
  Odkaz na uživatele Určuje, zda bude odkazováno na uživatele ObjectGears.
  Referencovaná třída Pokud se neodkazuje na uživatele ObjectGears, určuje třídu z níž se vybírají odkazované záznamy.
  Třída pro omezení záznamů Definuje třídu, která bude použita pro omezení výběru záznamů. Pokud je zvolen odkaz na jeden záznam a odkazovaná třída se odkazuje na jinou třídu, na kterou se odkazuje v jiném sloupci i třída, v níž definujeme odkaz, nabízí se zde tato třída.
  Řadit dle sloupce Určuje sloupec z odkazované třídy, podle něhož budou řazeny záznamy v prvku pro výběr záznamů.
  Řadit vzestupně Určuje vzestupné/sestupné řazení záznamů v referencované třídě při výběru.
  Přesměrovat na stránku Určuje stránku, na níž bude uživatel přesměrován při kliku na odkaz ve sloupci. Pokud není vyplněno, je uživatel přesměrován na detail odkazovaného záznamu.
  Název proměnné pro ID v url Určuje název proměnné v URL odkazu obsahující Id záznamu, který má být na stránce zobrazen.
  Počet zobrazených záznamů Při odkazu na více záznamů určuje počet záznamů zobrazených v ovládacím prvku, tedy jeho výšku.

   

  Další informace a příklady naleznete v Příkladech a doporučených postupech: Použití sloupce typu číselníková hodnota.

  Záložka reference

  Na záložce Reference je možné nastavit filtr pro omezení zobrazovaných záznamů. Při použití filtru doporučujeme na sloupci zároveň zaškrtnout vlastnost Výběr ve vyhledávacím formuláři.

  Zároveň můžete vybrat sloupce, které se budou zobrazovat ve vyhledávacím formuláři. Pokud nevyberete nic, pak bude zobrazen jen krátký popis.

  Název proměnné pro ID v url

  Pokud nastavíte pole Přesměrovat na stránku, pak musíte zadat i pole Název proměnné pro ID v url. To slouží pro vytvoření adresy, kam bude uživatel přesměrován, pokud klikne na odkaz v seznamu záznamů nebo na formuláři detailu záznamů.

  Příklad:

      Přesměrovat na stránku = stránka s ID 10

      Název proměnné pro ID v url = xyz

      Id záznamu ve třídě, ve kterém je zobrazen odkaz = 30

  Výsledná url bude:

      WebContentPage.aspx?Id=10&xyz=30

   

×