1. Logický model integrace

  Článek: AN0001591Aktualizováno::

  Systém ObjectGears poskytuje řadu možností, jak s ním komunikovat, a to směrem od externího systému k OG nebo naopak. Všechny způsoby slouží k rychlé integraci s Vašimi existujícími systémy s co nejmenším dopadem na pracnost a změnu Vašich systémů. Každou komunikační cestu lze rychle vytvořit či změnit pomocí pár kliknutí nebo drobného skriptování. Následující kapitoly obsahují základní přehled všech způsobů komunikace.

  Z externího systému do ObjectGears

  Externí systém může provádět následující úkony se systémem ObjectGears.

  1. Čtení dat ze tříd či dotazů ObjectGears
  2. Vkládání, aktualizace a mazání dat ve třídách ObjectGears
  3. Spuštění importu dat do tříd ObjectGears
  4. Spuštění exportu dat ze tříd ObjectGears
  5. Spuštění skriptu ObjectGears
  6. Spuštění workflow ObjectGears
  7. Aktivace události ve workflow ObjectGears
  8. Otevření linku do ObjectGears (záznam ze třídy či dotazu, otevření nového záznamu s předvyplněním dat atd.)

  Z ObjectGears do externího systému

  ObjectGears naopak může volat externí systémy:

  1. Odeslání emailu
  2. Zavolání libovolného .Net kódu v externím modulu ObjectGears
  3. Otevření URL do externího systému
  4. Volání externí webové služby
  5. SQL příkaz
  6. Zaslání SMS (ObjectGears samotné SMS přímo neodesílá, ale podporuje je a umí využít externí systém, který je schopen je odeslat)
  7. Čtení emailu z mailboxu MS Exchange

×