1. Údržba logů

  Článek: AN0001578Aktualizováno:: 31.01.2021

  Funkce Údržba logů umožňuje definovat pravidla pro automatické odmazávání starých dat. Cílem je omezit růst databáze, který může být následně spojen s provozními problémy (rychlost a objem zálohování, rychlost obnovy dat).

  Nastavení se provádí v menu Správa - Systém - Údržba logů. Funkce umožňuje smazat stará data v protokolu událostí, statistikách přístupů uživatelů, spouštění jobů, workflow a dalších logů. Dále je možné řešit odmazávání starých dat z archivních tabulek uživatelských dat (audit trail). Pro jednotlivé logy/data se stanoví počet dnů do minulosti, které mají být ponechány. Vše starší se smaže. Proces údržby běží maximálně jednou denně. Pokud je proces OG.RunLogMaintenance() spouštěn např. prostřednictvím jobu častěji, jsou tato další volání ignorována.

  V databázi zůstávají pouze záznamy, které jsou odkazované z jiných tabulek a není možné je aktuálně smazat, i když splňují podmínky pro smazání starých dat.

  Výsledky (statistiky) tohoto procesu jsou evidovány v modelu Systémové utility. Tento model zároveň eviduje počet záznamů v jednotlivých databázových tabulkách, ať datových nebo správy. Díky nim můžete dopředu odhadnout zda se bude systém zpomalovat a včas reagovat.

  Spouštění údržby

  Pro spouštění údržby logů je vytvořen job, který se spouští v neděli v noci. V rámci jobu se spouští funkce OG.RunLogMaintenance(), která zajistí vlastní odmazání. Díky jobu máte možnost naplánovat si údržbu dle vašich potřeb, případně ji na čas zcela vypnout.

   

   

×