1. Integrace vlastních nástrojů do Administračního nástroje

  Článek: AN0001572Aktualizováno:: 04.10.2018

  Do Administračního nástroje je možné vložit tlačítka pro spouštění vlastních programů. Tím získáte jedno místo pro administrační obsluhu instancí ObjectGears. Vašim programům a skriptům je možné předávat informace o aktuálně vybrané instanci (název a connection string). Nemusíte tak pro každou vaši utilitku spravovat přihlášení do všech vašich instancí. Vše udržujete na jednom místě bez zbytečných duplicit.

  Pro přidání tlačítek je třeba v adresáři s Administračním nástrojem vytvořit soubor Configuration.xml. V něm pro každé tlačítko definujte element application.
  Tlačítka se na formuláři přidávají za tlačítka administračního nástroje a v pořadí jak jsou definovány v konfiguraci.
  Ukázka níže je definice pro jedno tlačítko:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <configuration>
    <applications>
      <application enabled="ForConnection">
        <title>Application name</title>
        <description>Description of my application.</description>
        <filePath>C:\myfolder\myapplication.exe</filePath>
        <parameters>applicationparameters</parameters>
      </application>
    </applications>
  </configuration>

  Tlačítko přebírá ikonu podle spouštěného programu, případně dle asociace ve Windows.

  Popis parametrů

  Název Popis
  enabled

  Říká, kdy má být tlačítko povoleno

  All - vždy bez ohledu na vybrané připojení
  ForConnected - jen pokud je vybráno připojení a to je platné (lze se přihlásit do databáze)

  title Název tlačítka
  description Popis tlačítka - zobrazí se pod názvem tlačítka
  filePath Úplná nebo relativní cesta ke spouštěnému programu
  parameters

  Parametry spouštěného programu - záleží na spouštěném programu. Admin tool poskytuje několik proměnných, které můžete použít:
  AdminToolDirectory - adresář, ve kterém je admin tool
  ConnectionName - název vybraného připojení
  ConnectionString - connection string vybraného připojení
  WebDirectory - adresář webu
  AllConnections - seznam všech připojení definovaných v admin toolu

  Formát pro AllConnections:  nazev~connection string~webDirectory°nazev~connection string~webDirectory°...

  Parametry poskytované admin toolem dávejte do dvojitých závorek a do uvozovek.
   

  Příklad použití parametrů:

   "{{ConnectionName}}" "{{ConnectionString}}"

   

×