1. Správa připojení

  Článek: AN0001567Aktualizováno::

  Administrátorským nástrojem je možné spravovat více instancí systému ObjectGears. Aby se administrátor mohl jednoduše přepínat mezi jednotlivými instancemi, umožňuje nástroj tyto připojení evidovat, pamatovat a následně je jednoduše vybírat.

   Po prvním spuštění nástroje je na hlavním formuláři dostupná pouze volba Správa připojení. Tímto tlačítkem zobrazíte formulář pro zadání jednoho nebo více připojení.

  Vložení nového připojení

  Pro vložení nového připojení postupujte podle následujícího postupu:

  1. Spusťte administrátorský nástroj
  2. Klikněte na hlavním formuláři na tlačítko Správa připojení
  3. Na formuláři Správa připojení klikněte dole na tlačítko Nový
  4. V sekci Připojení vyplňte pole Název, Připojení *), Adresář webu a dle potřeb zaškrtněte pole Výchozí
  5. Tlačítkem na konci sekce můžete ověřit, zda je cesta správně zadaná.
  6. Pro uložení klikněte na tlačítko Uložit a zavřít

  *) Do pole cesta nakopírujte hodnotu z atributu connectionString z elementu configuration / connectionStrings / add.

  Připojení je connection string do databáze.

  Adresář webu je adresář, kde je nainstalována webová část systému ObjectGears.

  Jako Výchozí můžete označit pouze jedno připojení. Takovéto připojení se při každém spuštění administrátorského nástroje automaticky nastaví.

  Příklad:

  Data Source=__ucet__;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=OG

  Smazání připojení

  Pro smazání existujícího připojení postupujte podle následujicího postupu:

  1. Spusťte administrátorský nástroj
  2. Klikněte na hlavním formuláři na tlačítko Správa připojení
  3. V sekci Připojení klikněte na řádek s připojením, které chcete smazat
  4. Klikněte dole na tlačítko Smazat
  5. Pro uložení klikněte na tlačítko Uložit a zavřít

  Zdrojové XML pro připojení

  Seznam všech připojení se ukládá do souboru. Umístění souboru nastavíte při prvním uložení připojení.

  Těchto souborů můžete mít více (např. rozdělení podle zákazníků) a podle potřeb je načítat.

  Nastavení požadovaného připojení

  Po vytvoření a uložení připojení můžete na hlavním formuláři vybrat požadované připojení. K tomu slouží výběrová nabídka v horní části formuláře. Po výběru se při úspěšném přihlášení do databáze zpřístupní všechna dostupná tlačítka.

×