1. Administrátorský nástroj

  Článek: AN0001565Aktualizováno:: 03.10.2018

  Systém ObjectGears obsahuje administrátorský nástroj pro řešení konfiguračních a migračních operací. Tento nástroj by měl používat pouze administrátor systému ObjectGears. Nástroj vyžaduje, aby uživatel, který jej spouští, měl v databázi ObjectGears roli db_owner.

  Nástroj pokrývá tyto funcionality:

  Nástroj není třeba instalovat ani odinstalovat.

  Instalace

  S administračním nástrojem pracuje administrátor. Není potřeba jej konfigurovat ani nemusí být na stejném serveru jako je webová část nebo windows service. Stačí jej nakopírovat se soubory do požadovaného adresáře. Podmínkou správného fungování je pouze dostupné připojení do databáze ObjectGears.

  Spuštění nástroje

  Administrátorský nástroj se spouští programem Com.ObjectGears.Administration.exe. Po spuštění a připojení do databáze se provede kontrola, zda souhlasí verze nástroje a verze databáze. Pokud verze nesouhlasí, budete o tom informováni. V tom případě použijte správnou verzi nástroje patřící k aktuálně nainstalované verzi systému ObjectGears.

  Integrace vlastních nástrojů

  Do administrátoského nástroje je možné integrovat vlastní nástroje. Další informace o způsobu a výhodách naleznete v článku Integrace vlastních nástrojů do Administračního nástroje.

   Lokalizace

  Administrátorský nástroj je lokalizován do několika jazyků (čeština, angličtina a němčina). Jazyk, ve kterém se nástroj spustí, se přebírá z Windows. Pokud si však přejete jej spustit v jiném jazyce, pak postupujte následujícím způsobem (příklad je pro spuštění v angličtině):

  1. Vytvořte si dávkový soubor Com.ObjectGears.Administration-en.bat
  2. Vložte do něj řádek  Com.ObjectGears.Administration.exe -loc en-US

  Pro jiné jazyky použijte některou z těchto lokalizací:

  • cs-CZ
  • de-DE
  • en-US

  Druhou možností na změnu jazyka je použít combobox v pravém horním rohu aplikace. Změna jazyka se okamžitě projeví.

  Aplikace si pamatuje nastavený jazyk až do další změny.

×