1. Základní role ObjectGears

  Článek: AN0001556Aktualizováno:: 18.03.2020

  ObjectGears rozlišují tři základní vestavěné role (typy rolí):

  1. Administrátor
  2. IT vlastník modelu
  3. Uživatel

  Níže uvedený obrázek představuje koncept rozdělení těchto rolí.

  Administrátor

  Admnistrátor je nejsilnější rolí systému ObjectGears. Jde o uživatele definovaného v souboru web.config v parametru AdminLogins. Administrátor vykonává činnosti řešené na úrovni celé instance ObjectGears:

  1. Správa uživatelů
  2. Správa rolí
  3. Přiřazování uživatelů do rolí (pokud není aplikace nastavena tak, aby členství v rolích přebírala dle členství ve skupinách Microsoft Active Directory)
  4. Prvotní vytvoření modelu
  5. Určení rolí, které mohou být v modelu použity
  6. Určení IT vlastníka modelu
  7. Vytvoření menu
  8. Správa jobů
  9. Přistup do protokolu událostí
  10. Další nastavení na úrovni celé aplikace (nastavení aplikačních událostí, délek používaných polí pro názvy objektů, modulů atd.)
  11. Instalace nové verze systému ObjectGears
  12. Správa databází
  13. Správa volného prostoru na disku a v databázi
  14. Pomáhá a radí IT správcům
  15. Udržuje aktuální centrální systémová data (role, uživatele, joby, distribuční skupiny, jazyky...)

  Administrátor disponuje také oprávněními IT vlastníka modelu u všech modelů v celé instanci ObjectGears.

  Administrátor nemá přístup na vlastní data tříd, pokud mu tata oprávnění nejsou přidělena přes příslušnou roli.

  Administrátor by měl být technicky založený člověk se znalostí webu, IIS, MS SQL Serveru a skriptování.

  IT vlastník modelu

  IT vlastník určitého modelu je uživatel definovaný Administrátorem ve vlastnostech modelu. Tento uživatel pak v rámci daného modelu využívá celou škálu vlastností ObjectGears:

  1. Vytváří třídy, dotazy, stránky, exporty, importy, workflow a další objekty v rámci modelu.
  2. Nastavuje oprávnění na jednotlivé objekty a operace pro role přidělené do jeho modelu.
  3. Udržuje přiřazený model v aktuální stavu po celou dobu jeho používání (např. aktualizace číselníků).
  4. Vyhodnocuje a realizuje požadavky od business vlastníka (připomínkuje či navrhuje vhodnější/alternativní řešení).
  5. Povoluje sdílení dat do jiných modelů (pro opakované použití dat mezi více modely).
  6. Zajišťuje překlady upozornění a uživatelského rozhraní.
  7. Konzultuje s administrátorem výkonové a technické otázky.

  IT vlastník modelu nemá přístup na vlastní data tříd, pokud mu tata oprávnění nejsou přidělena přes příslušnou roli.

  IT Vlastník by měl být technicky založený člověk se základní znalostí skriptování a datového modelování. Může se jednat o tzv. klíčového uživatele, který je schopen po zaškolení tvořit modely a aplikace v systému ObjectGears.

  Business vlastník

  Tato role nemá v systému zvláštní oprávnění (lze pouze u modelu definovat, která osoba tuto roli zastává), ale je velmi důležitá pro proces tvorby modelů. Uživatel v této roli definuje, co se má v přiřazeném modelu vytvořit, změnit či zrušit. Business vlastník je odpovědný za správnost požadavků na funkcionalitu modelu, IT vlastník pak za správnost technické realizace.

  Business vlastník je uživatel, který model bude používat ke své práci a ví přesně, co on a jeho kolegové potřebují. Všechny změny by měly být schvalovány uživatelem v této roli.

  Uživatel

  Jedná se o základní roli, která pracuje s objekty vytvořenými IT vlastníkem nebo Administrátorem. Nemá přístup na metadata vytvořených objektů s výjimkou stránky základních informací o uživateli nebo objektů, na zobrazení jejichž detailu má explicitně přiřazeno oprávnění (log importu, log exportu, log a detail jobu nebo workflow atd.).

  Základní činnosti uživatele jsou:

  1. Čtení a aktualizace dat
  2. Zobrazování schémat, dotazů a stránek.
  3. Práce s aplikací prostřednictvím tlačítek a dalších ovládacích prvků vytvořených IT vlastníkem.

  Uživatel je běžný pracovník, který systém ObjectGears používá pro svoji práci.

×